Microsoft forms

Som ett led i utvecklingen av den digitala kompetensen samt digitaliseringen av bedömning för lärande i undervisningen, kan jag  rekommendera verktyget Microsoft forms. Detta program är mycket enkelt att använda och är kompatibel med de flesta webbläsare på både mobiltelefoner och laptops.  Du måste måste ha en licens för Office 365 Education för att kunna använda programmet. Det krävs ingen licens för att kunna ta del av undersökningar eller svara på prov, men då kan du inte med säkerhet veta vem som svarar på dina frågor.

Programmets syfte och användningsområden

Med Microsoft Forms kan du skapa:

  • Undersökningar
  • Prov/Frågeformulär
  • Omröstningar

När du skapar ett frågeformulär kan du bjuda in andra att svara på det i valfri webbläsare, även på mobila enheter. När resultaten skickas kan du använda inbyggda olika funktioner för att kunna utvärdera svaren. Du kan även exportera din data till ett Exceldokument, för att exempelvis kunna bearbeta innehållet efter dina behov. Det går även att skapa och dela en länk om du vill tillåta andra att samarbeta i exempelvis ett prov eller undersökning med dig.

Jag har använt mig av Forms i flera sammanhang. Dels som en naturlig del i den formativa undervisning. I ämnet historia har de flesta som utvecklingsområde att skriva beskrivande text med längre meningar.  Jag låter eleverna ladda upp ett dokument (via länk eller QR) till Forms, vars frågeställningar uppmuntrar till utvecklande svar. I samband med muntliga genomgångar och film, kan de direkt dokumentera sina svar och reflektioner.

Därefter kan både jag och eleverna tillsammans gå igenom deras svar. Dels i syfte att kunna se kontrasterna i olika svar, men även för att kunna erhålla feedback på sina svar men även inspireras över hur man kan formulera sig vid framtida uppgifter. Väljer jag att dela dokumentet till vem som helst utanför organisationen, kommer avsändaren att bli anonym. Det är en stor fördel när jag går igenom deras svar i helklass, eftersom ingen kan känna sig stigmatiserad.

Genom Forms har jag även skapat prov i ämnet SO, där eleverna dels kan välja svårighetsgrad och få uppgifterna automatiskt rättade. Jag har även skapat frågeformulär, med frågor med värderande svar samt fri text, för att utvärdera min undervisning.

När eleverna digitalt har lämnat in dokumentet, kan jag läsa igenom deras svar. Jag kan skriva feedback på deras svar och även exempelvis förändra poängen på frågorna.

Jag kan sammanställa deras svar i flera diagram eller ladda ner dem i Excel. Genom Forms kan jag få en god överblick över elevernas kunskapsnivå, utvecklingsområden och strävansmål, samtidigt som det inbjuder till och utvecklar deras digitala kompetens.


Prenumerera på nya blogginlägg