Mobbing

De senaste två veckorna har vi arbetat kring mobbing som begrepp och fenomen. I undervisningen har eleverna läst, titta på film och diskuterat och dissekerat begreppet mobbing. Genom repetition, tankekartor och konsekvenskedjor har eleverna tillsammans en bild kring bakgrunden till och konsekvenserna av mobbing. Alla elever har skrivit ett eget brev mot mobbing. I brevet lyfter de fram sina kunskaper om mobbing och understryker sina löften i hur de ska arbeta mot mobbing och för ett bättre arbetsklimat. Alla brev kommer att sammanfogas till ett ”klasskontrakt”, som kommer utgöra värdegrunden för elevernas förhållningssätt till varandra.

img_2668


Prenumerera på nya blogginlägg