Allemansrätten

Arbetsuppgift 21 mars – årskurs 5

Allemansrätten innebär att du och alla andra människor har rätt att vistas i naturen. Där får du bland annat plocka bär, svamp och blommor. Allemansrätten innebär inte bara friheter, utan även skyldigheter. Alla  ska ta ansvar för naturen och djuren samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Ledordet brukar vara att man ”inte störa och inte förstöra”.

Du har rätt att  gå och cykla på stigar och vägar samt övernatta på mark såvida det inte stör och fått lov  från ägaren. Du får även göra upp en eld om det inte skadar eller riskerar att skada naturen och lämnar anskrämliga spår. Däremot får du inte bryta loss kvistar och skada levande träd och buskar.

Allemansrätten är något unikt som bara finns i Sverige och i liknande former i grannländerna Finland och Norge. I de flesta andra länder får du in passera över någon annans mark utan tillstånd.

Tillvägagångssätt:
 1. Naturvårdsverkets hemsida ska du läsa minst två av artiklarna, som berör vad som gäller vid olika aktiviteter.
 2. Kommentera detta blogginlägg nedan med namn, epost samt:
 • Vilka två artiklar du har läst.
 • Beskriv kortfattat vilka rättigheter och skyldigheter du måste anpassa dig efter, när du vistas eller bedriver särskilda aktiviteter.
 • Förklara kortfattat vilka fördelar och/eller nackdelar du anser som det finns med allemansrätten.

Dina kommentarer kommer inte att synas i flödet förrän jag har granskat dem.

Lycka till!


Prenumerera på nya blogginlägg

Författare: Niklas Jonsson

Jag är stolt över att vara lärare! Varje dag bjuder på nya fantastiska upplevelser och utmaningar, men se glädjen i elevernas ögon när lyckas och utvecklas skapar mening för mitt yrke.

26 reaktioner till “Allemansrätten”

 1. Cykla & ridning
  Cykla. Det var bra och dom hade verkligen respekt för naturen.(kommer inte på några nackdelar)
  Rättigheter & skyldigheter. Man måste ta hänsyn till att inte cykla för nära husägarens område(inte störa). Om jag bedriver aktvitet måste jag fråga markägaren & komunen om det är ok. Om det ger några skador på marken så får man inte fortsäta. Det är typ samma sak om jag ska visstas där. Viktigt att inte störa.
  Om du gör skada i marken är du skyldig att göra något åt det. Man ska inte häler cykla på mjuka stigar/väggar.

  Ridning. Det var bra regler(hitta inga nackdelar)
  Jag har rätt till att rida nästan vart jag vill om jag får det för markägaren.
  Mina skyldigheter är att anpasa mig till naturen runt omkring.
  När jag bedriver olika aktiviteter måse jag få låv av markägaren & länstyrningen. Samma sak är det typ när jag ska visstas där. Ja måste fråga markägaren.

 2. Jag har valt artikeln Hundar i naturen. Rättigheter: när hunden används vid jakt eller träning får hunden vara okopplad,
  Skyldigheter: Hålla hunden kopplad vid vissa tiden på året i skogen, Ta upp hundens bajs på gator, Ha kontroll på hunden, ansvara för sin hund, känna till vilka lagar och regler som gäller.
  Artikeln Ridning: Rättigheter: man får rida på vägar som inte har en förbudsskylt,
  Skyldigheter: ta bort hästbajs från vägen om det blir mycket, inte rida på tomter eller någons odlade mark inte heller skidspår eller motionsvägar. Fördelar med Allemansrätten: att folk tillåts vara i skogen och plocka bär,svamp och blommor m.m. Nackdelar med Allemansrätten: att vissa inte förstår allamansrätten och tror att man får göra vad man vill t.ex. slänga skräp vartsomhelst

 3. artikel 1 Eldning. Man måste välja en plats för elden där den inte kan sprida sig eller skada skogen. Man får inte såga ned träd eller buskar och man får inte heller använda omkullvälta träd som ved. om det är stor risk för skogsbrand kan det bli eldningsförbud till exempel vid torrt väder.

  Artikel 2 Bad, båt och is. Enligt lagen ska man om man färdas på vatten ta hänsyn till omgivningen och inte kasta skräp överbord utan slänga det i en papperskorg. Om man tänker stanna länge vid stranden nära en tomt ska man fråga om lov.

 4. Jag har läst om klättring och tältning.
  I tältning måste man anpassa sig efter markägaren så man inte tältar på ställen och förstör naturen man får t.ex. inte tälta på jordbruk eller någon privatmark där man inte får.
  I klättring måste man hålla sig borta från djur för att inte störa dom och man har heller inte rätt att bryta av pinnar eller att skada naturen.
  En nackdel med att tälta är att man bara får tälta i några enstaka dygn men det är också en fördel för att slippa nedskräpning och fula fläckar efter tältet.
  En fördel med klättring är att om man bara klättrar måste man inte skicka om tillstånd så länge man följer allemansrätten och en nackdel med klättring är att man om man vill ska fråga folk som bor runt om klippan vad klippan och naturen betyder för dom.

 5. CYKLING: När man åker cykel ute i någons mark i naturen så måste man ofta fråga ägaren om det är okej. När man cyklar ute på en stig så är det ofta en gång eller spring stig så man måste köra försiktigt så att man inte kör på någon. När man åker i ett natur reservat så finns det ibland vissa stigar som man får åka på. Om man inte följer allemansrättens regler så kan man bli avstängd från den ägarens mark. Man får inte köra på nåns tomt, på odlingar, åkrar och i en svag del av skogen.
  PLOCKA BLOMMOR, BÄR, SVAMP: Man får plocka svamp och blommor och bär men bara om man har tillstånd av ägarens mark. Om du är i ett natur reservat så får du inte plocka svamp blommor eller bär men också inte stenar och annat som tillhör natur reservatet. Du får inte plocka fridlysta växter. Du får plocka äpplen och frukter från ett ödehus.

  Jag känner att det är bra att allemansrätten finns för då får man njuta av skogens natur. Och man får plocka blommor och sånt. Men jag känner också att det är bra att man måste fråga vissa mark ägare om lov att plocka saker från deras mark.

 6. Eldning och båt, bad och is
  I eldningen ska man se till att elda på sand och grus och ska undvika att elda på mossa och gräs för då kan det lätt sprida sig.
  När man t.ex. paddlar kanot i skärgården så får man ta hänsyn till de som har tomt och brygga där. Om man lägger till där så ska de som har bryggan fortfarande kunna använda den och man får stanna i max ett dygn.
  Fördelar med allemansrätten: man skulle få ett mycket mer begränsat frilufts liv utan allemansrätten, man kan röra sig fritt i naturen både på och utanför land, man kan plocka blommor och bär som inte är fridlysta.
  Nackdelar med allemansrätten: som markägare kan få massor av människor som springer omkring på ens mark och plockar blommor och bär, tältar och lägger till med båt.

 7. Jag har läst cykling och Eldning

  Cykling: Anpassa dig efter naturn, grova däck slitter lätt på stigen. Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde.

  Eldning: Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

  För delar med allemansrätten är att naturen blir inte förstörd och skogen blir fin. Nakdelar med allemansrätten är att om man ska grilla och man inte hittar några pinnar på marken så kan man ju inte grilla för man får ju inte bryta loss pinnar från levande träd.

 8. Joar Axelsson, joarax@gmail.com
  Jag har läst om Hundar i naturen och Eldning. Hundar i naturen :man får ta med sig hunden i naturen. Man måste ha extra koll på hunden mellan 1/3 till 20/8. Om hunden inte har koppel får den vara max en meter från ägaren.
  Eldning : Man får bara tända eld där det är säkert att elda. Man får inte ta ros, grenar och näver från levande träd.
  Fördelar med allemansrätten : Alla får vara i naturen. Det finns regler som skyddar naturen. Nackdelar: Det finns risk för att människor förstör i naturen.

 9. Mina två artiklar är Bad, båt och is och Cykling.

  Att inte förstöra levande träd eller buskar. Man ska ta hänsyn till andras tomter när jag cyklar.

  Man får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv.
  Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn.

  Man får cykla både i naturen och på enskilda vägar.
  Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste man ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.
  Man får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar
  och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda.
  och att undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.
  och undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar
  med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker.

  Nackdel är att folk kan komma för nära nån som vill vara ifred.
  Fördel är att man får röra sig frit i naturen.

 10. Klättring
  Du får inte bygga en egen bana i berg utan att fråga kommunen och markägaren om tillåtelse.
  Om du klättrar i berg så får du inte klättra vidare om du ser eller hör att fåglar häckar där. Fågelungarna kan dö om dom störs.
  Fördelar: att man är rädd om naturen och djuren
  Nackdelar: att man inte får klättra vidare om man ser eller hör att fåglar häckar i klätterbanan för att man vill ju gärna klara klätterbanan.

  Tälta
  Man har rätt att tälta något dygn men i nationalpark och i naturreservat gäller andra regler som man får kolla upp vad som gäller på just den platsen.
  Om man ska tälta i grupp så måste man fråga markägaren om tillåtelse
  Fördelar: man får åtminstone tälta. Att det finns regler så är man rädd om naturen.
  Nackdelar: om man ska tälta i en grupp så måste man fråga markägaren.

 11. Jag har läst om Cykling och plocka svamp och blommor.
  Regler när man cyklar i natur. Man har rättighet att cykla i natur om man inte cyklar på olika tomtar, sädefält, privat mark utan att ha tillåtelse av ägare.

  Regler med att plocka svamp och blommor. Man får tillexempel plocka en liten blommbucket till sig själv men inte till att sälja både svamp och blommor.

  Jag tycker att det är bra att man får tillåtelse att vara frit i naturen och motionera i skogen. Jag tycker att det är dåligt att folket förstör skog träd och natur. Det bryter mot lagen.

 12. Hundar i naturen
  Hundar är jätte välkomna i naturen men mellan den 1 mars till den 20 augusti är det extra viktigt att ha kontroll på hunden när man är i naturen. Även under resten av året så behöver man också det. Anledningen är att hunden inte ska förfölja vilt. På vissa platser är det koppeltvång t.ex i nationalparker och där man driver renskötsel.

  Plocka blommor, bär, svamp
  Man får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. Man måste ha koll på att vissa är fridlysta och de får man inte plocka.Det är även ok att plocka på öde tomter.

  Fördelar :att alla får vara i skogen inte bara markägaren
  Nackdelar: problem för markägaren t.ex nedskräpning och förstörelse

 13. Jag har läst: Eldning och ridning.

  Mina skyldigheter för eldning är: Att det är viktigt att välja en plast för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation.

  Mina rättigheter till eldning är: Att jag får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om jag är försiktig.

  Mina skyldigheter för ridning är: Att undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning.

  Mina rättigheter till ridning är: Att oftast får du rida på markerade stigar eller leder, men inte utanför dessa. Det kan också vara ridförbud i hela området.

 14. stängsel och skyltar
  rättigheter: att passera över stängsel där allemansrätten gäller.
  att sätta upp varningskyltar t.ex varning för hunden
  skyldigheter:

  ridning
  rättigheter: att rida i en skog om man har frågat markägaren
  skyldigheter: att inte rida i planterad skog, på tomter, mjuk mark och i skidspår.
  att fråga markägaren innan man rider i hens skog/mark

 15. Den första jag valde var

  •blommor,bär,svampar
  Blommor/växter

  Man får t.e.x inte plocka vissa sällsynta växter och inte hugga ner träd/buskar som lever de är olagligt
  Man ska anpassa sig efter att inte döda levande växter och djur och man får bara ta grenar som ligger på marken inte bryta av grenar från ett levande träd
  – [ ] man får plocka visa olika sorter av visa blommor och dom som är sällsynta får man alltså inte plocka men om de är någon sort man vet att de inte finns så mycket av så kan man bara ta ca en bukett till sig själv och man får inte sälja sällsynta blommor Man får inte ta en blomma så att hela roten följer med för om den gör de så kan de ju Inte komma någon ny blomma där de är faktiskt väldigt viktigt inom naturen.Fördelar med blommor är att dom är fina och nackdelar är att visa är giftiga.
  – [ ]
  Svampar och bär

  Man får gå på stigar och sånt i skogen.
  Vilda bär och svampar tillhör markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset.men ägaren får inte hindra människan från att plocka om svampen eller bären om de är på allemansrätten.man får inte få med hela roten på en svamp eller ett bär m.m

  Naturen

  En skyldighet när du är i naturen t.e.x är att du måste plocka upp bajset efter dig.
  En rättighet är att man får vara i naturen om man inte förstör något.
  Hjälp av allemansrätten kan naturen fortsätta sprida sig så att man inte ska plocka fridlysta blommor så dom kan fortsätta sprida sig

  Och den andra

  •tältnng
  Man får inte tälta på någon annans tomt även om allemansrätten säger att man får passera och vara där.Man får inte tälta på kyrkogårdar,stränder,
  åkermark eller precis bredvid jordbruk för att inte störa någon. och även hagar ska man undvika för att inte störa djuren.Tälta får man göra bara i några enstaka dygn.Men de gäller att anpassa de efter omständigheterna och inte störa eller förstöra där man tältar.Man får tälta nästan överallt bara de inte förstör för omgivningen.

 16. Jag har läst om eldning och cykling. Man får cykla på enskild väg.Men om man tänker cykla många eller många gånger så är det bra att fråga ägaren. Elda ska man göra där det är säkert.Inte på bergsklippor eller där det är torrt. Det är bra med allemansrätten för då kan alla få vara i naturen.Bara man städar efter sig och är försiktig med naturen. Nackdelar vet jag inte.

 17. Cykling
  Rättigheter:
  * man får cykla på annans mark t.ex enskilda vägar.
  * mark ägare får inte sätta upp förbud mot cykling.
  * du har rätt att cykla i motionsspår.
  skyldigheter:
  * att visa hänsyn om du cyklar nära någons hus
  * att man inte förstör marken när man cyklar
  * om man cyklar i motionsspår ta hänsyn till de som går eller springer

  Hundar i naturen
  rättigheter:
  * man har rätt att ha sin hund lös i skogen, inom synhåll
  * du får ha din hund löst gående max 1 m ifrån dig. tengk osynligt koppel
  skyldigheter:
  * man är skyldig att ha koppel på sin hund om man inte tycker att hunden är tillräckligt dresserad (gäller 1/3 till 20/8)
  * ha koll på din hund

  fördelar/nackdelar med allemansrätten

  fördelar
  * det är regler som hjälper oss att vara rädda om naturen
  * att man får vara i naturen om man är rädd om den
  nackdelar:
  * mark ägare kan få problem med att marker blir förstörda pga att de inte kan förbjuda människor att vara på deras mark.

 18. Jag har läst artiklarna om ridning och vandring och skidor.
  De rättigheter jag har är att låna annans mark för att rida eller vandra eller åka skidor.
  De skyldigheter jag har är att inte förstöra och om jag råkar göra det ändå betala för skadorna.
  Fördelarna med allemansrätten är att man får rätt att gå/rida i skog och mark, man får plocka bär och svamp.
  Jag kommer inte på några nackdelar med allemansrätten

 19. 1. Hundar i naturen. 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas kopplade i områden där det finns vilt. Detta för att skydda djuren under den mest känsliga tiden då de får sina ungar. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den inte förföljer vilt. I nationalparker gäller att hund alltid ska vara kopplad undantag finns i samband med jakt eller vallning. 2. Plocka blommor, bär och svamp. Du får fritt plocka blommor bär och svamp i naturen. Men vara uppmärksam så det inte är fridlysta vilt växande bär och svamp tillhör markägaren. Men markägaren kan inte hindra någon att plocka dem på marker där allemansrätten gäller. Arrangörer av organiserad bärplockning har ett stort ansvar att prata med markägaren innan. Fördelar: härligt att vi i Sverige fritt får vistas ute i skog och mark. Nackdelar: många sköter inte att det är fritt och skräpar ner och förstör i naturen.

 20. Jag har läst artiklarna: Vandring och skidåkning, Tätortsnära natur.

  Rättigheter: Man får gå, jogga, åka skidor eller vistas i naturen om man håller rent, inte stör eller förstör.

  Skyldigheter: Man får inte gå eller åka skidor över någons tomt eller området närmast bostadshuset.
  Man får inte passera mark som kan skadas även om den är med eller utan växtlighet.

  Fördelar med allemansrätten: Man kan vara ute i skog, natur och på grönområden även om jag inte äger marken.

  Nackdelar: Jag tycker inte det finns någon nackdel med Allemansrätten.

 21. cykling:

  Men du får tänka på att inte cykla över någons tomt!

  Om du cyklar nära hus så får du tänka på att ta hänsyn. Dom som bor i husen ska kunna känna sig ostörda när du cyklar förbi.
  Du får inte cykla på skogsplanteringar, plantskolor och andra känsliga saker som du inte äger!
  Att cykla på enskilda vägar det får man. Den som äger vägen får inte sätta upp en skylt där det står att man inte får cykla här.
  Det är okej att cykla skonsamt i naturen. DU får inte förstöra marken du cyklar på. Kör inte när marken är blöt!
  Det finns inget förbud att cykla på motions spår. Men det är gjort för att springa eller gå. Du får låta dom som går eller springer har företräde.
  Det är bäst att fråga markägaren om lov att cykla på hans eller hennes mark.

  Tälta i naturen:
  Man får tälta i en natt men inte nära någons hus.

  Om man ska slå upp mer än 3 tält måste man fråga markägaren.
  I nationalparker, naturreservat och i friluftsområden kan det vara förbjudet att tälta så man måste kolla upp vad som gäller.

 22. Jag har läst Hundar i naturen och Eldning.
  Skyldigheten med att ha hund är att ha hunden i koppel och ha strikt ansvar över hunden och känna till alla lagar och regler. Rättighet med hund är att få gå med hunden i skogen och använda den i jakt.
  Skyldighet med eldning är att elda på grus eller sand men att inte elda på stenhällar eller stora stenar för den kan spricka sönder/aldrig läka. Rättigheterna med att elda i skogen att vi får grilla och värma oss i skogen när vi t.ex. ska tälta.
  Fördelarna med allemansrätten är att vi får vara på någon annans mark och plocka svamp, bär och blommor. Nackdelarna är att om markägaren t.ex. ska jaga kan någon vara ute och gå i skogen och skrämma iväg djuren eller vara i vägen. Eller så har markägaren ett jätte bra svamp ställe men någon kan hitta de och ta alla svampar. En rättighet är att alla får plocka svamp och bär i skogen.En skyldighet är att inte störa eller förstöra träd och eller växter.

 23. Cykling och klättring. Cykling: rättigheter du få cykla på enskilda vägar, skyldigheter du får inte sykla på tomt eller mark. Fördel att men inte ska bryta grenar i naturen och så har jag ingen nackdel.

 24. LÖSA HUNDAR I NATUREN
  Från den 1 mars till den 20 augusti så får du i de flesta fall inte ha din hund lös om den inte är extremt väldresserad,den får då inte vara längre än en meter ifrån dig.Resten av året får du ha din hund lös inom synhåll så du kan stoppa den eller kalla på den om den stöter på ett vilt djur.Om du inte kan det ska hunden hållas i koppel eller lina.Om du inte kan fånga din hund riskerar den att bli skjuten.Hund ägare har så kallat ”strikt ansvar” som innebär att du kan få ansvaret för skador din hund orsakat även när någon annan har hand om hunden.

  Man får ha hundar lösa vid t.ex. tillåten jakt och jaktträning inom vissa tider, valla tamdjur och för apportering och spårning.

  Kommunen kan iföra lokala regler som t.ex. kopplingstvång eller hundförbud.Hundförbud gäller ofta på lekplatser,många kyrkogårdar och på allmän badplatser.
  En fördel med att man bör ha sin hund kopplad oftast, är att det skyddar dem vilda djuren i skogen.
  RIDNING
  Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning.Ridsporten ökar snabbt.Det kan skapa konflikter och det uppstår markskador.

  Det finns en vägledande dom från högsta domstolen från 1996 som behandlar ridning på annans mark.Den ger vägledning om hur allemansrätten bör tolkas.Domen slår fast att allemansrätten kan användas kommersiellt, men om verksamheten gör skador i naturen eller besvärar för markägaren får inte arrangören utöva verksamheten på det sättet.Om du är ansvarig för en ridskola eller hyr ut boxar i ett stall innebär det vanligen flera ridturer i veckan och det kan öka skador markförstörelse.Därför är det bra att ha ett avtal med markägarna som det berör.Om man förstör marken så kan markägaren få tillstånd att sätta upp en skylt om att ridning är förbjudet i det området.En anmälan om samråd måste göras till länsstyrelsen oavsett om du utför sporten på egen mark eller någon annans.
  Om du ofta rider samma vägar så gäller samma regler för dig som dom som har en ridskola.
  Det finns man kan göra som ryttare för att undvika markskador och konflikter.T.ex. ska du inte rida på planteringar och åkermark där det är förbjudet att rida.Du bör inte heller rida på ängar/stubbåkrar om du inte frågat markägaren först.
  En nackdel är att om man brukar rida ut själv och är väldigt ung kanske man inte har koll t.ex. vem markägaren är.

 25. Jag har läst hemfridzon och eldning.
  Man får gå på andras mark men inte för nära deras hus. Man får inte tälta så nära att man stör.

  Det är tillåtet att göra upp eld om man är försiktig, men inte om det är eldningsförbud.

  Det är bra att man får vara i naturen och på andras mark. Det är bra att man får elda i skogen om man vill grilla korv. Jag tycker inte det finns några nackdelar med allemansrätten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.