Vikingatiden – översikt

Den sista delen av järnåldern kallar vi idag för vikingatiden (ca 800 e.kr – 1050 e.kr). Nordens befolkning ökade, liksom hövdingarnas makt och inflytande. Det flesta människor hade snarlika levnadsförhållanden precis som under de föregående århundradena, men med den stora skillnaden att kontakten med omvärlden blev allt vanligare genom handelsresor och plundringståg. Vikingarna var skickliga upptäcktsresande. De färdades till både Nordamerika, Europa och Asien samt skapade nya kolonier. Även i Sverige skapades stora handelsplatser som Birka eller städer som Uppåkra.

Men kallade sig människorna sig själva för över 1000 år sedan för vikingar? Hade de verkligen hornbeklädd hjälmar? Nej, ordet viking är ett modernt begrepp för de människor som levde i Norden under vikingatiden. De omnämns av människor i andra länder som nordmän eller ruser. De blir tydligt beskrivna i krönikor från dåvarande Konstantinopel (Istanbul) som Allahs (Guds) smutsigaste folk, långa och orädda samt beklädda med tatueringar. Men hjälmar med horn hade de inte! I slutet på 1800-talet skapades myten om vikingen, eftersom det inte fanns någon utbredd kunskap om vikingarnas utseende och utrustning. Därför konstruerades och målades fantasibilder av hur vikingen kunde se ut. Vidare finns det inte några historiska fynd som bekräftar myten. Slutligen, om en viking av en händelse skulle gå in i strid med en hornbeprydd hjälm, skulle den motverka sitt syfte som skydd. Den skulle vara livsfarlig att bära. Nej, de vikingar som bar hjälm visste att den måste vara funktionell.

https://katarinaharrisonlindbergh.files.wordpress.com/2013/07/taxinge-till-oslo-216.jpg   Historisk källa!     

 

viking-hjalm-fake  Myt!


Under vikingatiden trodde de flesta människor på att asagudarna styrde över deras liv. För att skörden skulle gro bra eller framgång i strid, offrade människor olika saker till gudarna. En offergåva kunde vara alltifrån en tallrik mat till att offra en människa. I takt med kontakten med resten av omvärlden med hövdingarnas ökade makt, kunde kristendomen långsamt sprida sig över Norden.

En lättläst webbsida som illustrerar och beskriver fakta om vikingatiden:
http://www.ungafakta.se/vikingar/historia/
Bildkällor: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=292711

https://katarinaharrisonlindbergh.files.wordpress.com/2013/07/taxinge-till-oslo-216.jpg

https://flic.kr/p/cyYQG7

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Forntiden

Hur började alltihop? Svep med blicken över rummet eller platsen där du befinner dig och förundras över hur både exempelvis material, landskapet eller mänskligt beteende är ett resultat av olika historiska processer.

The Swirl

För cirka 13000 tusen år sedan finns de första spåren av människor i Skåne. När inlandsisen drog sig bort från vårt land började vårt urfolk samerna befolka Sverige österifrån. Jägar- och samlarkulturen har pågått i tiotusentals år och kommer inte påverkas förrän influenser och kunskap om jordbruket når norra Europa för cirka 4000 år sedan.

Agriculture

Vad betyder begrepp historia? Det betyder all samlad kunskap om hur det mänskliga samhället såg ut och fungerade förr i tiden. Men hur kan man veta hur det var förr i tiden? Jo, historiska källor berättar för oss olika detaljer om hur människorna levde. De bästa källorna är förstås de i bild eller framförallt skrift, såsom hieroglyfer, runor, papyrusrullar, krönikor, dagböcker, protokoll och räkenskaper mm. Men även gravar, ben, bosättningar, verktyg, vapen och andra fysiska föremål berättar om människors levnadsvillkor genom historien.

img_3205

När man pratar om början av Sveriges eller nordens historia, så utgår först ifrån begrepp forntiden. Den i sin tur delas in i tidsperioderna (epoker):

  • Stenåldern    (ca 10’000 f.kr till 1700 f.kr)
  • Bronsåldern (ca 1700 f.kr – 500 f.kr)
  • Järnåldern    (ca 500 f.kr – 1050 e.kr)

Bakgrunden till namnen, utgår ganska rimligt ifrån det material som var vanligast att använda som exempelvis verktyg eller vapen under den gällande tidsperioden. Dock med undantag för brons, som var mer en statussymbol för de rika och mäktiga. De flesta människorna på bronsåldern använde sig fortfarande av stenverktyg och vapen av sten.

Andra betydande skillnader mellan de olika tidsperioderna, är bland annat att människorna övergav i allt större grad en jägar- och samlarkultur och lärde sig att bedriva jordbruk och sköta boskap. I framförallt de södra delarna av landet så gav det i sin tur följden att människorna fick fasta boplatser och möjligheterna att till större tillgång på mat, ökade befolkningstillväxten.


Prenumerera på nya blogginlägg