Privatekonomi

Pengar fascinerar! Så fort jag nämner ordet inför klassen så är det lätt för eleverna att låta tankarna glida iväg på vilka möjligheter och betydelse som pengar har för dem.

Vi ska börja med avsnittet privatekonomi och jag skriver ordet begreppet pengar på tavlan. Därefter ställer jag två frågor:

  • Vad är det?
  • Varför har vi det?

Eleverna diskuterar fram olika svar på frågorna i smågrupper och får sedan med bakgrund till varandras förkunskaper berätta inför klassen vad de har kommit fram till. Resultatet blev följande:

img_2734

Det som glädjer mig i deras gemensamma svar, är att det finns en stor variation på hur de tolkar begreppet pengar. Majoriteten lyfter fram det fysiska (mynt, sedlar). Några berättar att man använder pengar för att kunna att köpa saker. I samband med det svaret är det någon som återkopplar till ett historiskt perspektiv, nämligen när det inte fanns pengar så använde sig människorna av byteshandel. Därefter kommenterar en annan att sakerna människorna byter med varandra hade samma värde. Plötsligt leder den diskussionen till andra frågor, t.ex:

  • Varför började människor använda pengar?
  • Varför minskar eller ökar pengarnas värde ?

Genom att utgå från både ett konstruktivistisk och sociokulturellt perspektiv på lärande, har eleverna individuellt och tillsammans skapat ett första utkast på vilka kunskaper som de gemensamt besitter i ämnet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Mobbing

De senaste två veckorna har vi arbetat kring mobbing som begrepp och fenomen. I undervisningen har eleverna läst, titta på film och diskuterat och dissekerat begreppet mobbing. Genom repetition, tankekartor och konsekvenskedjor har eleverna tillsammans en bild kring bakgrunden till och konsekvenserna av mobbing. Alla elever har skrivit ett eget brev mot mobbing. I brevet lyfter de fram sina kunskaper om mobbing och understryker sina löften i hur de ska arbeta mot mobbing och för ett bättre arbetsklimat. Alla brev kommer att sammanfogas till ett ”klasskontrakt”, som kommer utgöra värdegrunden för elevernas förhållningssätt till varandra.

img_2668


Prenumerera på nya blogginlägg